ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Η οξεία επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας, γνωστή και ως οξύς παροξυσμός (ΑΕ), μπορεί να έχει σημαντικά αρνητικό αντίκτυπο στην κλινική έκβαση ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF).
Αυτά τα οξέα γεγονότα παρατηρούνται στο περίπου 8,6% των IPF ασθενών ένα χρόνο μετά τη διάγνωση και αυξάνονται σε 23,9% τρία χρόνια μετά τη διάγνωση.
Ερευνητές στην Ιαπωνία αξιολογούν τον ρόλο της πρωτεΐνης decorin στην ανάπτυξη και εξέλιξη ΑΕ σε ασθενείς με IPF και ιδιοπαθή διάμεση πνευμονίτιδα (ΙΙΡ), η οποία είναι μια ινωτική πνευμονική νόσος. Η πρωτεΐνη decorin είναι γνωστό ότι ρυθμίζει τη φλεγμονή και την επούλωση των τραυμάτων.
Στην IPF η decorin έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να αποτρέψει την πνευμονική ίνωση στα ποντίκια και να αναστείλει την παραγωγή κολλαγόνου από τους ινοβλάστες.
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα επίπεδα decorin ήταν χαμηλότερα σε IIP ασθενείς σε σχέση με τα υγιή άτομα και ότι μειωνόντουσαν κατά τη διάρκεια των ΑΕ. Συμπέραναν, επίσης, ότι τα επίπεδα decorin κατά η διάρκεια ΑΕ δε συσχετίζονταν με κάποιο κλινικό χαρακτηριστικό, εκτός της συχνότητας πνευμονικής ίνωσης σε IPF ασθενείς και ότι οι IPF ασθενείς που είχαν χαμηλότερα επίπεδα decorin ορού, είχαν καλύτερη πρόγνωση απ’ αυτούς με υψηλότερα επίπεδα μετά την έναρξη του ΑΕ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 30/11/2018


H Bridge Biotherapeutics υπέβαλε μια αίτηση ερευνώμενου νέου φαρμάκου (IND) στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για την έναρξη τον Ιανουάριο μιας δοκιμής φάσης 1 της υποψήφιας θεραπείας της, ΒΒΤ-877, για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF).
Το ΒΒΤ-877 είναι ένας αναστολέας του ενζύμου αυτοταξίνη (ΑΤΧ). Ο πρωταρχικός σκοπός της μελέτης θα είναι η ασφάλεια και η ανεκτικότητα της θεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 22/11/2018


H Galapagos ξεκίνησε μια δοκιμή Φάσης 2 (PINTA) για την αξιολόγηση της ασφάλειας κι αποτελεσματικότητας του GLPG1205 σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF). Σύμφωνα με την εταιρεία ο πρώτος συμμετέχων έλαβε ήδη την ερευνώμενη θεραπεία.
Το GLPG1205 είναι ένα αντιφλεγμονώδες μικρό μόριο που αναστέλλει την πρωτεΐνη GPR84, η οποία προωθεί τη χρόνια φλεγμονή σε IPF.
To GLPG1205 έδειξε, σε προ-κλινικά ζωικά μοντέλα, την ικανότητά του να καταπραΰνει τα συμπτώματα της IPF. Επίσης, σε μια μελέτη Φάσης 1, όπου αξιολογήθηκαν μονές και πολλαπλές δόσεις της θεραπείας, το GLPG1205 ήταν καλά ανεκτό κι ασφαλές σε υγιείς εθελοντές. Η δοκιμή PINTA βασίστηκε σε αυτές τις μελέτες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 9/11/2018


Ο αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού-β1 (TGF-β1) είναι ένας δραστικός επαγωγέας της ενεργοποίησης ινοβλαστών, οδηγώντας την υπερπλασία και προωθώντας την παραγωγή εξωκυττάριας μήτρας. Συνεπώς, η αναστολή της σηματοδότησης-μεσολαβούμενης από τον TGF-β1 είναι μια στρατηγική προκειμένου να σταματήσει η ενεργοποίηση ινοβλαστών και να αποτραπεί η ίνωση στους πνεύμονες.
Σε ζωικά μοντέλα δερματικής ίνωσης ο υποδοχέας λιποξίνης A4 αναστέλλει την ενεργοποίηση και την υπερπλασία των ινοβλαστών.
Το BML-111 είναι ένας δραστικός καταλύτης της λιποξίνης Α4, που έχει δείξει αντιφλεγμονώδεις δράσεις και έχει βοηθήσει στην επίλυση πνευμονικών βλαβών από διάφορα ερεθίσματα.
Οι Ji Y-D et al., έδειξαν ότι το BML-111 αναστέλλει την ενεργοποίηση ινοβλαστών επαγόμενη από τον TGF-β1 και καταπραΰνει την πνευμονική ίνωση επαγόμενη από bleomycin.
Τα ευρήματα, αυτά, δείχνουν ότι το BML-111 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιθανός παράγοντας για τη θεραπεία της πνευμονικής ίνωσης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 9/11/2018


Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (IPF) είναι μια χρόνια πνευμονική νόσος, όπου η ηλικία αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Διαφορετικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με την γήρανση, όπως η δυσλειτουργία των βλαστοκυττάρων, συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία της IPF.
Οι Cadenes N et al., παρατήρησαν μια εξωπνευμονική επίδραση που σχετίζεται με την IPF: την αύξηση της διαδικασίας γήρανσης των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων που προέρχονται από το μυελό των οστών (B-MSCs).
Ανακάλυψαν ότι τα B-MSCs των ατόμων με IPF πραγματοποιούν βασικές κυτταρικές λειτουργίες χειρότερα από τα αντίστοιχα κύτταρα από υγιή άτομα της ίδιας ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 30/10/2018


Ο πρώτος μικρομοριακός LOXL2 (lysyl oxidase like 2) αναστολέας της Pharmaxis, βρέθηκε ασφαλής και καλά ανεκτός σε υγιείς εθελοντές που συμμετέχουν σε μια δοκιμή Φάσης 1.
Επίσης, η θεραπεία με τον LOXL2 αναστολέα, που ονομάζεται PXS-5382A, είτε σε μονό είτε σε πολλαπλό δοσολογικό σχήμα με χορήγηση από το στόμα, οδήγησε σε μια ισχυρή αναστολή (>80%) της LOXL2.
H LOXL2 είναι μια πρωτεΐνη που παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (IPF), προωθώντας την ίνωση του πνευμονικού ιστού.
Η Pharmaxis διεξάγει, επίσης, άλλη μία δοκιμή Φάσης 1, η οποία θα αξιολογεί έναν δεύτερο LOXL2 αναστολέα, τα αποτελέσματα της οποία αναμένονται μέχρι τα τέλη του 2018.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 23/10/2018


H X-Rx ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι μελέτες που υποστηρίζουν μια αίτηση ερευνώμενου νέου φαρμάκου (IND) για το X-165, μιας υποψήφιας θεραπείας για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF) κι άλλες ινωτικές διαταραχές.
Το Χ-165 είναι ένα μικρό μόριο που δένεται και καταστέλλει το ένζυμο αυτοταξίνη. Η αυτοταξίνη είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του λυσοφωσφατιδικού οξέος, ενός λιπιδίου που προωθεί τη σύνθεση προ-φλεγμονώδων μορίων. Υψηλά επίπεδα αυτοταξίνης έχουν παρατηρηθεί σε IPF πνεύμονες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 11/10/2018


Υπολογίζεται ότι οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF) έχουν 14 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα απ’ ότι ο γενικός πληθυσμός. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί ένα δύσκολο γεγονός, διότι η θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα σε αυτούς τους ασθενείς με τη χρήση ακτινοβολίας ή χημειοθεραπείας μπορεί να πυροδοτήσει οξείς επιδεινώσεις της νόσου.
Μελέτη που δημοσιεύτηκε στην Respirology Case Reports, περιέγραψε το περιστατικό ενός καρκίνου του πνεύμονα που σχετίζεται με IPF και στο οποίο το nintedanib (Ofev) απέτρεψε ταυτοχρόνως την εξέλιξη της IPF και του σχετιζόμενου ακανθοκυτταρικού καρκινώματος λόγω των ποικίλλων μηχανισμών δράσης του.
Συνεπώς, το nintedanib μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα σχετιζόμενου με IPF.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 11/10/2018


To nintedanib είναι μια γνωστή εγκεκριμένη θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (IPF). Ανάλυση μελέτης που είχε δημοσιευτεί παλαιότερα υπονόησε ότι το sildenafil μπορεί να προσφέρει όφελος σχετικά με την οξυγόνωση, την ανταλλαγή αερίων- όπως αυτή μετράται από την διαχυτική ικανότητα των πνευμόνων για μονοξείδιο του άνθρακα (DlCO)-, τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής των ασθενών με IPF και εξαιρετικά μειωμένη DlCO.
Οι Kolb M et al.,σε μελέτη τους αξιολόγησαν αυτήν την ιδέα κι ανακάλυψαν ότι σε ασθενείς με IPF και DlCO 35% ή λιγότερη, ο συνδυασμός nintedanib και sildenafil δεν παρείχε σημαντικό όφελος σε σχέση με αυτό που παρείχε μόνο του το nintedanib.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 4/10/2018


H Samumed και η United Therapeutics ανακοίνωσαν μια αποκλειστική συνεργασία αδειοδότησης για τα δικαιώματα της ερευνώμενης θεραπείας SM04646 της Samumed για ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF).
Σύμφωνα με τους όρους της συνεργασίας, η United Therapeutics θα πληρώσει στην Samumed 10 εκατομμύρια δολάρια προκαταβολικά και 340 εκατομμύρια δολάρια σε αναπτυξιακά ορόσημα.
Το SM04646 είναι ένας μικρομοριακός αναστολέας του Wnt μονοπατιού σηματοδότησης, ο οποίος συμβάλλει στην ανάπτυξη της IPF. Το μόριο, αυτό, πιστεύεται ότι μειώνει τη δραστηριότητα των γονιδίων που σχετίζονται με την ίνωση και χορηγείται ως εισπνεόμενο αερόλυμα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 27/9/2018


H Roivant Sciences δημιούργησε μια νέα εταιρεία της οποίας το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πιθανών θεραπειών για σοβαρές αναπνευστικές παθήσεις. Η εταιρεία ονομάζεται Respivant Sciences, και θα ξεκινήσει την ανάπτυξη του RVT-1601 σαν μια ερευνώμενη θεραπεία για χρόνιο βήχα σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF).
To RVT-1601, γνωστό ως ΡΑ101, είναι μια καινοτόμος φαρμακοτεχνική μορφή cromolyn sodium, η οποία χορηγείται μέσω μιας πατενταρισμένης συσκευής εναιωρήματος που έχει σχεδιαστεί να επιτυγχάνει μια πιο αποτελεσματική εναπόθεση και διανομή της ένωσης στους πνεύμονες.
Το RVT-1601 έχει ήδη αξιολογηθεί σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή Φάσης 2a, σε 24 IPF ασθενείς με ανθεκτικό χρόνιο βήχα. Στις αρχές του 2019 αναμένεται να ξεκινήσει μια δοκιμή Φάσης 2b προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη δόση του φαρμάκου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 27/9/2018


Παρά το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα κι η ασφάλεια των Esbriet (pirfenidone) και Ofev (nintedanib) στη θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (IPF) υποστηρίζονται από δεδομένα από δοκιμές Φάσης 3, μακροχρόνια δεδομένα σε ασθενείς του πραγματικού κόσμου απουσιάζουν.
Για το σκοπό αυτό, το μητρώο PROOF ξεκίνησε το 2013 να καταγράφει την εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς με IPF στον κανονικό κόσμο. Το μητρώο περιλαμβάνει ενήλικες ασθενείς με πιθανή ή σίγουρη IPF από 8 κέντρα σε Βέλγιο και Λουξεμβούργο.
Η μελέτη αξιολογεί την αλλαγή στην πνευμονική λειτουργία για διάστημα 24 μηνών σε IPF ασθενείς που λαμβάνουν Esbriet. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η θεραπεία με Esbriet οδηγεί σε σταθερή πνευμονική λειτουργία στο διάστημα των 24 μηνών.
Τα δεδομένα, αυτά, ταιριάζουν με τα προηγούμενα αποτελέσματα από τις δοκιμές Φάσης 3.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 21/9/2018


O Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε ονομασία ταχείας αδειοδότησης στο pamrevlumab της FibroGen για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (IPF). Η απόφαση, αυτή, στηρίχτηκε σε δεδομένα από μια τυχαιοποιημένη, διπλά- τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή Φάσης 2.
Η μελέτη έδειξε ότι το φάρμακο σταμάτησε την εξέλιξη της πνευμονικής ίνωσης και βελτίωσε την πνευμονική λειτουργία σε ασθενείς με IPF.
H FibroGen ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κλινική δοκιμή Φάσης 3.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 17/9/2018


O καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο κοινή επιπλοκή που σχετίζεται με την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF). Ο συσχετισμός, όμως, μεταξύ IPF, αρσενικού φύλου κι αυτού του είδους καρκίνου, καθώς και του επιπολασμού του, είναι ασαφής.
Μελέτη που δημοσιεύτηκε στην PLOS ONE, έδειξε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι συχνότερος σε άντρες με IPF απ’ ότι σε γυναίκες κι επηρεάζει τους καπνιστές σε υψηλότερο ποσοστό. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια μελέτη το πιο κοινό είδος καρκίνου του πνεύμονα που εμφανίζεται σε IPF ασθενείς είναι το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 3/9/2018


Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε ονομασία ορφανού φαρμάκου στο OSP-101 της Onspira Therapeutics. Πρόκειται για τον πρώτο και μοναδικό εισπνεόμενο ανταγωνιστή του υποδοχέα ιντερλευκίνης-1 (IL-1Ra) για τη θεραπεία της αποφρακτικής βρογχιολίτιδας (ΒΟ) μετά από μεταμόσχευση πνεύμονα.
Εκτός της ΒΟ, το φάρμακο ερευνάται και ως θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης και της κυστικής ίνωσης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 30/8/2018


Ερευνητές ανέλυσαν εκ νέου τα δεδομένα από 3 μελέτες φάσης 3 (CAPACITY-2, CAPACITY-1 και ASCEND), οι οποίες περιλάμβαναν 1247 ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF) που λάμβαναν είτε pirfenidone (Esbriet) είτε εικονικό φάρμακο για 72 εβδομάδες.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ανεξάρτητα από μειώσεις της δόσης, οι περισσότεροι ασθενείς με IPF διατήρησαν σχετικά υψηλή ένταση της δόσης του Esbriet χωρίς να επηρεάζεται το θεραπευτικό του αποτέλεσμα συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Επίσης, μια σύγκριση της ασφάλειας μεταξύ των 2 ομάδων ασθενών έδειξε ότι οι ασθενείς που λάμβαναν χαμηλότερη δόση της θεραπείας είχαν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. ναυτία) συγκριτικά με εκείνους που λάμβαναν υψηλότερες δόσεις Esbriet.
Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τροποποιήσεις της δόσης του Esbriet είναι μια κατάλληλη στρατηγική για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών και τη διασφάλιση μακροχρόνιας διατήρησης της δράσης του φαρμάκου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 30/8/2018


H υποψήφια θεραπεία ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (IPF), BBT-877, μείωσε την πνευμονική ίνωση σε μοντέλο ποντικιού, σύμφωνα με την Bridge Biotherapeutics. H εταιρεία πιστεύει ότι το ΒΒΤ-877 μπορεί να γίνει το «καλύτερο στην κατηγορία του» φάρμακο για την IPF.
Τα αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία στη 2ο Ετήσια IPF Διάσκεψη έδειξαν ότι σε μοντέλο ποντικιού με IPF επαγόμενη από bleomycin, το ΒΒΤ-877 ήταν ανώτερο –συγκριτικά με άλλες ενώσεις- στη μείωση της πνευμονικής ίνωσης, όπως αξιολογήθηκε από την Ashcroft βαθμολογία και την εναπόθεση κολλαγόνου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 30/8/2018


To Ofev (nintedanib) και το Esbriet (pirfenidone) στοχεύουν διαφορετικά μόρια που συμβάλουν στην ίνωση. Το πρώτο αναστέλλει τις κινάσες τυροσίνης και το δεύτερο το TGF-b. Με βάση τους διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης τους, ερευνητές πρότειναν την προσθήκη και των 2 φαρμάκων σε μια θεραπευτική αγωγή προκειμένου να συνδυαστούν οι αντί-ινωτικές τους ιδιότητες και να επιτευχθούν ανώτερα κλινικά οφέλη συγκριτικά με κάθε φάρμακο χωριστά.
Οι Flaherty K R et al., αξιολόγησαν την ασφάλεια και ανεκτικότητα μιας θεραπείας με pirfenidone και nintedanib σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF). Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συνδυαστική, αυτή, αγωγή για 24 εβδομάδες έγινε ανεκτή απ’ τους περισσότερους ασθενείς με IPF και σχετίστηκε με ένα παρόμοιο μοτίβο ανεπιθύμητων συμβάντων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας (TEAEs) με αυτό που ήταν αναμενόμενο για κάθε φάρμακο χωριστά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 11/8/2018


H Pliant Therapeutics ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε ονομασία ορφανού φαρμάκου στο PLN-74809 ως πιθανή θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (IPF). H Pliant σκοπεύει να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές σε IPF ασθενείς στις αρχές του 2019.
Το PLN-74809 είναι ένα μικρό μόριο που λειτουργεί ως διπλός επιλεκτικός αναστολέας των αVβ1 και αVβ6 ιντεγκρινών. Τροποποιώντας τις ιντεγκρίνες που είναι συγκεκριμένες για ιστούς που σχετίζονται με την ίνωση, η ένωση επιχειρεί να μπλοκάρει το TGF-β αποτρέποντας την αύξηση ινωτικού ιστού μέσα στα όργανα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 11/8/2018


H διόγκωση μεσοθωρακικών λεμφαδένων είναι συχνή στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF) και σχετίζεται με τη σοβαρότητα της πνευμονικής ίνωσης. Όμως, η σχέση μεταξύ της διόγκωσης μεσοθωρακικών λεμφαδένων και της πρόγνωσης της IPF, δεν έχει προσδιοριστεί.
Οι Sin S et al, διεξήγαγαν μελέτη που περιλάμβανε ασθενείς με IPF απ΄το μητρώο διάμεσων πνευμονικών παθήσεων του Seoul National University Bundang Hospital από τον Ιανουάριο 2012 μέχρι τον Μάρτιο 2016. Δύο ακτινολόγοι θώρακος μελέτησαν ανεξάρτητα τη διόγκωση μεσοθωρακικών λεμφαδένων, την ίνωση πνευμονικού παρεγχύματος και τη θολή ύαλο σε αξονικές τομογραφίες θώρακος για κάθε ασθενή. Τα ποσοστά θνησιμότητας και εισαγωγής αναλύθηκαν.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η διόγκωση μεσοθωρακικών λεμφαδένων στην IPF σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα και η ύπαρξή της μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας φτωχής πρόγνωσης σε ασθενείς με IPF.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 11/8/2018


H Genkyotex, μια εταιρεία που αναπτύσσει θεραπείες για χρόνιες νόσους, ανακοίνωσε ότι τα Αμερικανικά Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), έδωσαν επιχορήγηση ύψους 8,9 εκατομμυρίων δολαρίων στον Victor Thannickal, MD του Πανεπιστημίου Αλαμπάμα στο Μπέρμινχαμ (UAB), για τη δημιουργία μιας ακαδημαϊκής κοινοπραξίας που θα ηγηθεί ενός πολυετούς ερευνητικού προγράμματος , το οποίο θα επιχειρήσει να απαντήσει στο ερώτημα εάν τα NOX ένζυμα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF).
Το κεντρικό ερευνητικό κομμάτι του προγράμματος θα είναι μια κλινική δοκιμή Φάσης 2 και διάρκειας 24 εβδομάδων του υποψήφιου προϊόντος GKT831 σε ασθενείς με IPF.
H δοκιμή Φάσης 2 θα είναι μια διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη που θα αξιολογήσει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του από του στόματος χορηγούμενου GKT831 σε ασθενείς με IPF που λαμβάνουν κλασικές θεραπευτικές αγωγές. Η δοκιμή θα περιλαμβάνει 60 ασθενείς, ενώ οι εγγραφές θα ξεκινήσουν το 2019.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 8/8/2018


Οι Fanny M et al., ερευνούν τον ρόλο της IL-33 σε μοντέλο φλεγμονής επαγώμενης από bleomycin (BLM) και ίνωσης χρησιμοποιώντας ποντίκια με τον IL-33 υποδοχέα, ST2, συγκριτικά με C57BL/6 άγριου-τύπου ποντίκια.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η οξεία ουδετεροφιλική πνευμονική φλεγμονή οδηγεί σε ανάπτυξη μιας πνευμονικής ίνωσης εξαρτώμενης από IL-33/ST2 που σχετίζεται με την παραγωγή ενεργοποιημένων μακροφάγων. Επίσης, μη επεμβατική MRI έδειξε αυξημένη φλεγμονή με πνευμονικό οίδημα κατά την ανάπτυξη πνευμονικής φλεγμονής κι ίνωσης απουσία ST2.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 30/7/2018


H Blade Therapeutics ξεκίνησε μια κλινική δοκιμή Φάσης 1 για την αξιολόγηση του BLD-2660 για τη θεραπεία της ίνωσης. Η τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, κλιμακούμενης δόσης, δοκιμή Φάσης 1 εγγράφει 88 υγιείς εθελοντές προκειμένου να αξιολογήσει την ασφάλεια και τη φαρμακοκινητική του- από του στόματος χορηγούμενου- BLD-2660.
Σε προηγούμενες προ-κλινικές μελέτες, το BLD-2660 είχε δείξει ισχυρή αντί-ινωτική δραστηριότητα σε πολλαπλά μοντέλα ζώων με πνευμονική, δερματική και ηπατική ίνωση.
Επίσης, βιοχημικές αναλύσεις αποκάλυψαν ότι το φάρμακο είχε υψηλή μεταβολική σταθερότητα κι ένα ευνοϊκό φαρμακοκινητικό προφίλ, όταν χορηγήθηκε από το στόμα ή απευθείας στη φλέβα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 25/7/2018


H Galapagos ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια κλινική δοκιμή Φάσης 2 για την υποψήφια θεραπεία της, GLPG1205 σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF).
Η μελέτη PINTA, που αναμένεται να ξεκινήσει στο δεύτερο μισό του 2018, θα αξιολογήσει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ερευνώμενης θεραπείας σε διάφορα κλινικά σημεία στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή.
Το GLPLG1205 είναι ένα μικρό μόριο σχεδιασμένο να αναστέλλει επιλεκτικά την GPR84, μια προ-φλεγμονώδη πρωτεΐνη που είναι γνωστό ότι εμπλέκεται σε χρόνιες, χαμηλού βαθμού φλεγμονώδεις νόσους, όπως είναι η IPF.
Η εταιρεία αναπτύσσει 2 ακόμη νέες θεραπείες, την GLPG3499 και GLPG1690, που έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης προκειμένου να στοχεύσουν την IPF.
Η πρώτη βρίσκεται σε προ-κλινική ανάπτυξη και η δεύτερη θα εισέλθει στο παγκόσμιο πρόγραμμα Φάσης 3, ISABELA, στο δεύτερο μισό του 2018. Το πρόγραμμα θα αποτελείται από 2 πανομοιότυπα σχεδιασμένες δοκιμές, την ISABELA-1 και την ISABELA-2, οι οποίες θα περιλαμβάνουν 1500 IPF ασθενείς.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 25/7/2018


H NuMedii θα συνεργαστεί με ερευνητές της Ιατρικής Σχολής Yale και του Brigham and Women’s Hospital προκειμένου να αναπτύξει θεραπείες ακριβείας καθώς και βιοδείκτες για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF). H συνεργασία αυτή ενώνει μια μεγάλη αποθήκη από δεδομένα αλληλούχισης μεμονωμένων κυττάρων RNA που ενσωματώνει πληροφορίες και για την αλληλουχία, αλλά και για την ποσότητα κάθε RNA μορίου από IPF ασθενείς και από έναν τεχνολογικό τομέα της NuMedii που ονομάζεται Τεχνητή Νοημοσύνη για την Ανακάλυψη Φαρμάκων (AIDD).
Με την AIDD, η εταιρεία χρησιμοποιεί εκατοντάδες εκατομμύρια μοριακών, φαρμακολογικών και κλινικών δεδομένων που συνδυάζονται με αλγορίθμους οι οποίοι αναπτύσσονται από την NuMedii, προκειμένου να αναπτύξει υποψήφιες θεραπείες και βιοδείκτες για κλινική έρευνα σε IPF κι άλλες διαταραχές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 16/7/2018


Η περιβαλλοντολογική και επαγγελματική μόλυνση έχει μελετηθεί εκτενώς λόγω των σοβαρών επιπτώσεών της στην ανθρώπινη υγεία. Η φορμαλδεΰδη (FA)b είναι ένας ρύπος που χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανίες, αλλά και σε εργαστήρια ανατομίας, παθολογίας και ιστολογίας. Μελέτες έχουν δείξει το συσχετισμό μεταξύ έκθεσης σε FA και στην ανάπτυξη ή επιδείνωση του άσθματος. Όμως, οι συνέπειες της FA έκθεσης στην πνευμονική ίνωση (PF) είναι, ακόμα, άγνωστες.
Σκοπός της μελέτης των Leal Peres M et al., ήταν να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της FA στην PF. Αρσενικά ποντίκια C57BL6 έλαβαν ή δεν έλαβαν bleomycin (1,5 U/Kg) κι εκτέθηκαν ή δεν εκτέθηκαν σε FA (0.92 mg/m3, 1 ώρα/ημέρα, 5 ημέρες/εβδομάδα, 2 εβδομάδες).
Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η FA έκθεση επιδεινώνει τη συσσώρευση ουδετερόφιλων στους πνεύμονες και την παραγωγή κολλαγόνου, αλλά δεν επηρεάζει την πνευμονική ελαστικότητα, την παραγωγή βλέννας, το οίδημα και την πάχυνση του διάμεσου πνευμονικού χώρου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 10/7/2018


Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αλαμπάμα, ερευνούν θεραπείες για την πνευμονική ίνωση και κυρίως για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF). Ανακάλυψαν ότι η δραστηριότητα ενός ενζύμου που ονομάζεται ΑΜΡ-ενεργοποιημένη πρωτεϊνική κινάση (AMPK) ήταν σε καταστολή σε ινωτικές περιοχές δειγμάτων ιστών που είχαν ληφθεί από IPF. Οι μεταβολισμοί αυτών των κυττάρων αυξήθηκαν πολύ με αποτέλεσμα η επίτευξη απόπτωσης να είναι λιγότερο πιθανή.
Η μετφορμίνη (γνωστή εδώ και χρόνια για τη χρήση της στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2) ενεργοποιεί το ΑΜΡΚ. Οι ερευνητές σε πειράματα που έκαναν με δείγματα ιστών και πνευμονικών ινοβλαστών από ποντίκια βρήκαν ότι το φάρμακο αντέστρεψε την πνευμονική ίνωση. Έτσι, δοκίμασαν τη μετφορμίνη σε μοντέλα ποντικιών με πνευμονική ίνωση. Ξεκίνησαν τη θεραπεία 3 εβδομάδες μετά τη βλάβη στους πνεύμονες και τη συνέχισαν για 5 εβδομάδες. Αυτό, επιτάχυνε την αποκατάσταση των πνευμόνων.
Προκειμένου να επιβεβαιώσουν την υπόθεση ότι το ΑΜΡΚ είναι το κλειδί της δραστηριότητας της μετφορμίνης στους μυοϊνοβλάστες, έκαναν το ίδιο πείραμα σε ποντίκια που δεν είχαν το ένζυμο. Η πνευμονική ίνωση δε βελτιώθηκε σε αυτά τα ζώα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 7/7/2018


H Galectin Therapeutics έλαβε μια πατέντα για την ερευνώμενη θεραπεία της GR-MD-02 για τη θεραπεία της πνευμονικής ίνωσης από το Αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων (USPTO).
To GR-MD-02 είναι ένα φάρμακο βασισμένο σε υδατάνθρακα που δένεται και σταματάει τη δράση της πρωτεΐνης galectin-3, η οποία εμπλέκεται απευθείας σε πολλαπλές φλεγμονώδεις κι ινωτικές νόσους.
Η πατέντα περιλαμβάνει μια τεχνική προσδιορισμού της σύστασης για χορήγηση παρεντερικά ή εντερικά της δραστικής ουσίας της θεραπείας σε μια αποδεκτή μέθοδο χορήγησης σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή ινωτική νόσο που χρειάζονται θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 7/7/2018


Επόμενη σελίδα...

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  • Οι πιο σημαντικές ILDs είναι η σαρκοείδωση, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, οι ILDs που σχετίζονται με συστηματικές νόσους, οι ILDs που οφείλονται σε φαρμακευτική έκθεση,η πνευμονοκονίαση και η πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία.
  • Μόνο 1 στις 3 περιπτώσεις ILD είναι γνωστής αιτιολογίας.
  • Τα ποσοστά επιβίωσης στα 5 έτη κυμαίνονται από 20% για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση έως 100% για την κρυπτογενή οργανούμενη πνευμονία.
  • Τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας είναι περίπου 2,5 ανά 100.000 άτομα ανά έτος και παρατηρούνται στη Σκανδιναβία, Ολλανδία, Ισπανία και στα Βρετανικά νησιά.
  • Η αντιμετώπιση της ILD γνωστής αιτιολογίας είναι η πρόληψη και η διακοπή της έκθεσης. Για την ILD άγνωστης αιτιολογίας, η θεραπεία περιλαμβάνει κυρίως αντι-ινωτικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα.