ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

To Opdivo (nivolumab) της Bristol-Myers Squibb και το Keytruda (pembrolizumab) της Merck είναι 2 εγκεκριμένες θεραπείες για ορισμένους ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC). Έρευνες έχουν δείξει, όμως, ότι ασθενείς που λαμβάνουν είτε Opdivo είτε Keytruda μπορεί να αναπτύξουν απειλητικές για τη ζωή διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως πνευμονίτιδα.
Η ILD αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την πνευμονίτιδα, αλλά επειδή οι ασθενείς με ILD αποκλείονται συνήθως από τις κλινικές δοκιμές δεν είναι γνωστό εάν η ILD συνδέεται με την ανάπτυξη πνευμονίτιδας σε ασθενείς που λαμβάνουν είτε Opdivo είτε Keytruda.
Οι Yamaguchi T et al,ερεύνησαν την πιθανή σχέση μεταξύ πνευμονικής ίνωσης και πνευμονίτιδας σε ασθενείς με NSCLC που λαμβάνουν είτε Opdivo είτε Keytruda και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι προϋπάρχουσα πνευμονική ίνωση (ακόμα και σε ήπια μορφή) αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αντί-PD-1 σχετιζόμενης πνευμονίτιδας σε ασθενείς με NSCLC.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 30/11/2018


Η πνευμονική ίνωση αποτελεί μια βασική επιπλοκή διαφόρων παθήσεων, όπως της συστηματικής σκλήρυνσης (SSc) και της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (IPF) και έχει λίγες θεραπευτικές επιλογές.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η έκφραση του IGFBP-5 (δηλαδή η δραστηριότητα του γονιδίου που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή αυτής της πρωτεΐνης) είναι αυξημένη στο δέρμα και στους πνευμονικούς ιστούς ανθρώπων με SSc και IPF.
Επίσης, έχει αποδειχτεί σε πολλαπλά μοντέλα ότι το IGFBP-5 αυξάνει την παραγωγή πρωτεϊνών στην εξωκυττάρια μήτρα (ECM).
Οι Nguyen X-X et al., επιχείρησαν να εξετάσουν εάν το IGFBP-5 μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ίνωσης με το να ρυθμίζει την έκφραση γνωστών προ-ινωτικών παραγόντων, όπως των CTGF και LOX.
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το IGFBP-5 ασκεί την προ-ινωτική του δραστηριότητα με το να επάγει απευθείας την έκφραση ECM και προ-ινωτικών γονιδίων. Παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη πνευμονικής ίνωσης καθώς εντοπίζεται σε υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα σε άτομα με ινωτικές νόσους και βοηθάει στην καθοδήγηση άλλων προ-ινωτικών παραγόντων και πρωτεϊνών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 22/11/2018


Η παιδική διάμεση πνευμονική πάθηση (chILD) αντιπροσωπεύει μια εξαιρετικά ετερογενή ομάδα σπάνιων διαταραχών που σχετίζονται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Παρά το γεγονός ότι η κατανόηση της chILD παραμένει περιορισμένη, έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι, με πιο σημαντική την εκτίμηση ότι οι διαταραχές που παρουσιάζονται νωρίς στη ζωή είναι διαφορετικές από αυτές που παρατηρούνται σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες, αν και μερικές αλληλοεπικαλύπτονται.
Μια ανάλυση των Spagnolo P και Bush A επικεντρώνεται σε chILD που παρουσιάζεται σε βρέφη κάτω των 2 ετών και περιγράφει πρόσφατες εξελίξεις στην κατηγοριοποίηση, διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση της chILD σε αυτό το ηλικιακό φάσμα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 22/11/2018


Λόγω των φαινοτυπικών ομοιοτήτων μεταξύ της ILD σχετιζόμενης με ρευματοειδή αρθρίτιδα (RA-ILD) και της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (IPF), οι Juge P-A et al., υποθέτουν ότι ο πιο ισχυρός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της IPF, η παραλλαγή υποκινητή rs35705950 του MUC5B γονιδίου, συμβάλλει και στον κίνδυνο ανάπτυξης ILD μεταξύ ασθενών με RA.
Προκειμένου να υποστηρίξουν αυτήν την υπόθεση, οι ερευνητές εξέτασαν το συσχετισμό της παραλλαγής αυτής σε 620 ασθενείς με RA-ILD, σε 614 ασθενείς με RA χωρίς ILD και σε 5448 υγιή άτομα.
Ανακάλυψαν ότι η παραλλαγή υποκινητή rs35705950 του MUC5B γονιδίου σχετίζεται με την RA-ILD και πιο συγκεκριμένα με ενδείξεις συνήθους διάμεσης πνευμονίας στην απεικόνιση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 30/10/2018


Οι Celada L J et al., σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στην Science Translational Medicine, εξέτασαν κύτταρα από ασθενείς με σαρκοείδωση και ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF) κι ανακάλυψαν τον λόγο για τον οποίο ένα είδος λευκών αιμοσφαιρίων, το CD4+ T κύτταρο, δε λειτουργεί σωστά σε PF ασθενείς σε σχέση με υγιή άτομα.
Σε αυτούς τους ασθενείς, τα CD4+ T κύτταρα εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα ενός υποδοχέα, γνωστού ως PD-1 ο οποίος βοηθάει στο να αποτρέπει το ανοσοποιητικό σύστημα από το να επιτίθεται στα μόρια του ίδιου του σώματος.
Τα CD4+ κύτταρα που υπέρ-εκφράζουν τον PD-1 στους PF ασθενείς, ανήκουν επίσης σε μια συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων που παράγει ένα προ-φλεγμονώδες μόριο, γνωστό ως IL-17.
Όταν ανθρώπινοι πνευμονικοί ινοβλάστες τοποθετήθηκαν σε εργαστηριακές καλλιέργειες μαζί με CD4+ T κύτταρα από ασθενείς με σαρκοείδωση και IPF, άρχισαν να υπέρ-παράγουν κολλαγόνο τύπου 1. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική στην ανάπτυξη ίνωσης. Εάν, όμως, ο PD-1 μπλοκαριστεί από αντισώματα στις συν-καλλιέργειες ινοβλάστη και CD4+ Τ κυττάρου, η υπέρ-παραγωγή κολλαγόνου διορθώνεται.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 23/10/2018


Ο όρος διάμεσες πνευμονικές ανωμαλίες (ILA) δημιουργήθηκε για να καθορίσει ένα πρόδρομο στάδιο ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (IPF) και περιλαμβάνει ένα σύνολο ακτινολογικών αλλαγών που εντοπίζονται στις ILD, αλλά είναι μικρότερου μεγέθους. Οι ILA έχουν συσχετιστεί με την ηλικία, με πολλούς περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες κινδύνου και πνευμονικά συμπτώματα IPF. Έχουν συσχετιστεί, επίσης, με μικρότερη ικανότητα άσκησης.
Μελέτη των Axelsson G T et al., έχει σκοπό να προσδιορίσει εάν υπάρχουν ποικίλοι δείκτες σωματικής λειτουργίας που σχετίζονται με ILA. Οι ερευνητές πρότειναν 5 τέτοιους δείκτες: δύναμη λαβής, δύναμη έκτασης γόνατος, τεστ «timed up & go», ταχύτητα βάδισης και μυϊκή μάζα μηρού. Οι δείκτες, αυτοί, χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της σωματικής λειτουργίας των ηλικιωμένων και σχετίζονται με τη θνησιμότητα.
Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δείκτες μειωμένης σωματικής λειτουργίας σχετίζονται με ILA. Οι συσχετισμοί, αυτοί, διαφέρουν μεταξύ υπό-ειδών ILA.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 6/9/2018


Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε ονομασία ορφανού φαρμάκου σε μια δεύτερη ένδειξη του trimetazidine (LIVANTRA) της Martin Pharmaceuticals για τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΡΑΗ). Η ένδειξη αφορά τη νέα υγρή φαρμακοτεχνική μορφή του φαρμάκου, το οποίο έχει αποδειχτεί αποτελεσματικό σε 2 μοντέλα ζώων με PAH.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 30/8/2018


To Uptravi (selexipag) της Actelion δε θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) για ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΡΑΗ), με αποτέλεσμα-σύμφωνα με την εταιρεία- να καθυστερήσει η πρόσβαση στο φάρμακο ως μια συνδυαστική θεραπεία για την ΡΑΗ σε ενήλικες ασθενείς με μια από τις σοβαρότερες μορφές της νόσου που δε μπορούν να ελεγχθούν επαρκώς με- από του στόματος χορηγούμενη- αγωγή.
Επίσης, η εταιρεία τόνισε ότι αυτή η απόφαση θα δημιουργήσει ανομοιότητα στην πρόσβαση στο selexipag στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι ασθενείς σε Σκωτία και Ουαλία έχουν ήδη πρόσβαση στο φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 10/7/2018


Η βιταμίνη D παίζει βασικό ρόλο στο να βοηθάει το σώμα να απορροφά ασβέστιο και αποτελεί βασικό θρεπτικό συστατικό για τα νευρικά, ανοσοποιητικά και μυϊκά συστήματα. Ερευνητές έχουν συνδέσει την ανεπάρκεια βιταμίνης D με διάφορα προβλήματα υγείας (π.χ οστεοπόρωση, διαβήτη, αυξημένη πίεση), αλλά ακόμα ανακαλύπτουν το πώς η βιταμίνη χρησιμοποιείται μέσα στους διάφορους ιστούς του σώματος.
Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στην The Journal of Nutrition, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται με ILD. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που είχαν ανεπάρκεια (< 20 nanograms/milliliter) ή ενδιάμεσα επίπεδα (20-30 nanograms/milliliter) βιταμίνης, ήταν 50% με 60% πιο πιθανόν να εμφανίσουν πρόωρα σημάδια ILD συγκριτικά με τους συμμετέχοντες που είχαν τα προτεινόμενα επίπεδα βιταμίνης D (> 30 nanograms/milliliter).

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 2/7/2018


Κάποιοι ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΡΑΗ) έχουν πλέον πρόσβαση στο Uptravi (selexipag) της Actelion στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) Ουαλίας, αφότου έλαβε το πράσινο φως από το AWMSG. Συγκεκριμένα, το φάρμακο θα χρηματοδοτηθεί σε ενήλικες με μια από τις πιο σοβαρές μορφές της νόσου (λειτουργική κατηγορία III του Παγκόσμιου Οργανισμού Φαρμάκων), οι οποίοι δεν ελέγχονται αποτελεσματικά με από του στόματος θεραπεία με 2 άλλες κατηγορίες ΡΑΗ φαρμάκων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 18/6/2018


Οι Aggarmal R et al., συνέκριναν την επιβίωση μεταξύ συνήθους διάμεσης πνευμονίας σχετιζόμενης με μυοσίτιδα (MA-UIP) και της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (IPF-UIP) κι ανακάλυψαν ότι οι ΜΑ-UIP ασθενείς είχαν σημαντικό πλεονέκτημα επιβίωσης συγκριτικά με μια ταιριαστή IPF ομάδα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι παρά τα παρόμοια ιστολογικά και ακτινολογικά ευρήματα κατά την παρουσίαση, η πρόγνωση της MA-UIP είναι ανώτερη από αυτήν της IPF-UIP.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 6/6/2018


Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας (ERS) προτείνουν την αξιολόγηση ασθενών με ILD και σοβαρή πνευμονική υπέρταση (PH), όπως  ορίζεται από μια μέση πνευμονική αρτηριακή πίεση (mPAP) ≥35mmHg στον δεξιό καρδιακό καθετηριασμό (RHC).
Οι Bax S et al., ανέπτυξαν και επικύρωσαν μια κλιμακωτή ηχοκαρδιογραφική βαθμολογία για την ανίχνευση σοβαρής PH, χρησιμοποιώντας την ταχύτητα τρικυκλικής ανεπάρκειας και τη συστολική πίεση της δεξιάς κοιλίας (RVSP), καθώς και επιπλέον ηχοκαρδιογραφικά σημάδια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 11/5/2018


H βρογχοπνευμονική δυσπλασία και η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, συμβαίνουν στις αντίθετες πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης. Η, μεν, πρώτη προκύπτει από τη μακροχρόνια χρήση αναπνευστικής υποστήριξης από τα πρόωρα βρέφη, ενώ η δεύτερη εμφανίζεται συνήθως στην ηλικία των 60 ετών ή κι αργότερα.
Παρά το γεγονός ότι έχουν διαφορετικές αιτίες, ερευνητές του Vanderbilt Πανεπιστημίου ανακάλυψαν ότι και οι 2 παθήσεις έχουν κοινό ένα πρόβλημα στις διαδικασίες επιδιόρθωσης του πνεύμονα.
Προκειμένου να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες, οι επιστήμονες εξέτασαν δείγματα πνευμονικού ιστού από πρόωρα νεογνά με και χωρίς βρογχοπνευμονική δυσπλασία και από ενήλικες με IPF ή COPD, η οποία είναι μία μη-ινωτική πνευμονική νόσος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 13/4/2018


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μικρής ερευνητικής μελέτης της Reata Pharmaceuticals, ο ενεργοποιητής του μεταγραφικού παράγοντα (Nrf2), bardoxolone methyl, βελτίωσε τα αποτελέσματα της εξάλεπτης δοκιμασίας βάδισης σε ασθενείς με ILD. H εταιρεία προωθεί ήδη το φάρμακο σε μελέτη φάσης 3 σε ασθενείς με νόσο συνδετικού ιστού σχετιζόμενη με πνευμονική υπέρταση (CTD-PH), βασιζόμενη σε αποδείξεις ενδιάμεσης μελέτης για τα αποτελέσματά του στις αποστάσεις εξάλεπτης βάδισης. Παράλληλα, η Reata παράτεινε τη δοκιμή προκειμένου να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα του bardoxolone στην πνευμονική υπέρταση σε ασθενείς με σαρκοείδωση και ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF).

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 27/3/2018


Οι παιδικές διάμεσες πνευμονικές παθήσεις (chILD) είναι μια ετερογενής ομάδα σπάνιων διαταραχών που χαρακτηρίζεται από ανώμαλα απεικονιστικά ευρήματα, προβληματική ανταλλαγή αερίων και σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η νευροενδοκρινική κυτταρική υπερπλασία (ΝΕΗΙ) είναι μια μοναδική υπό-ομάδα που παρατηρείται κυρίως σε βρέφη και παιδιά < 2 ετών. Εκδηλώνεται με χρόνια ταχύπνοια, υποξαιμία κι αδυναμία ανάπτυξης.
Η ΝΕΗΙ εμφανίζεται ύπουλα το πρώτο έτος ζωής, μασκαρεμένη ως μια απ’ τις πιο κοινές πνευμονικές παθήσεις της παιδικής ηλικίας.
Οι Caimmi S et al., περιγράφουν ένα περιστατικό βρέφους με ιστορικό επαναλαμβανόμενων αναπνευστικών λοιμώξεων και συρρίτουσα αναπνοή, το οποίο παρουσιάστηκε με επίμονη υποξαιμία (PaO2 88 mmHg) και χρόνια αναπνευστικά συμπτώματα. Τελικά έγινε διάγνωση ΝΕΗΙ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 20/2/2018


Οι ILDs είναι σχετικά σπάνιες στα παιδιά. Οι παθήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από προβληματική ανταλλαγή αερίων και συνήθως εκδηλώνονται με διάχυτες διηθήσεις στις ακτινογραφίες. Η πνευμονική διάμεση γλυκογόνωση (PIG) αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως μια ILD που επηρεάζει τα νεογνά και τα βρέφη και εκδηλώνεται διάχυτα στους πνεύμονες με ακτινογραφία, έχει μη-ειδικά κλινικά χαρακτηριστικά και συνήθως μια θετική έκβαση απουσία συνυπαρχουσών καταστάσεων.
Οι Ricca R et al., περιγράφουν 2 περιστατικά PIG που παρουσιάστηκαν με εστιακές ακτινολογικές ανωμαλίες, γεγονός που οδηγεί σε λανθασμένες διαγνώσεις συγγενών δυσπλασιών πνευμονικών αεραγωγών και πνευμονική εκτομή.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 20/2/2018


Τα χρόνια, προοδευτικά αναπνευστικά συμπτώματα σχετίζονται με μεγάλο ψυχολογικό και συναισθηματικό αντίκτυπο σε ασθενείς που υποφέρουν από ILD. Η μονή, πιλοτική μελέτη των Sgalla G et al., αξιολόγησε για πρώτη φορά την ασφάλεια, εφαρμοσιμότητα και αποτελεσματικότητα του προγράμματος Μείωσης Άγχους μέσω Ενσυνειδητότητας (MBSR) σε μια ομάδα ασθενών με ILD.
Η μελέτη έδειξε ότι ένα MBSR πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με ILD και να επηρεάσει θετικά τη διάθεση και το άγχος τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 8/2/2018


Οι διάχυτες πνευμονικές παθήσεις στα παιδιά, που ονομάζονται παιδικές διάμεσες πνευμονικές παθήσεις, αποτελούν μια ετερογενή ομάδα σπάνιων διαταραχών που σχετίζονται με σημαντική θνησιμότητα και νοσηρότητα, καθώς και με χρήση ιατροφαρμακευτικών πόρων.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στο πεδίο αυτό, που περιλαμβάνει γενετικές ανακαλύψεις και ανάπτυξη οδηγιών κλινικής πρακτικής. Οι Vece T J et al., καταγράφουν τις τελευταίες εξελίξεις στην κατανόηση, διάγνωση και θεραπεία των παιδικών διάμεσων πνευμονικών παθήσεων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 5/2/2018


Η διάγνωση της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (IPF) κι άλλων ILDs παρουσιάζει σημαντικές κλινικές προκλήσεις. Οι Gosgrove G P et al., δημιούργησαν ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο και διεξήγαγαν μια εθνική έρευνα σε ενήλικες με αυτοαναφερόμενη διάγνωση ILD, προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τη διαγνωστική εμπειρία ασθενών με ILD και να αναγνωρίσουν τα πιθανά εμπόδια σε μια έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση.
Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιο τυπική διαγνωστική εμπειρία ατόμων με ILD χαρακτηρίζεται από μεγάλες καθυστερήσεις, συχνή λανθασμένη διάγνωση, έκθεση σε ακριβές και επεμβατικές διαγνωστικές διαδικασίες και σημαντική χρήση των ιατροφαρμακευτικών πόρων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 24/1/2018


Το πιο τυπικό δομικό χαρακτηριστικό των ILDs είναι η συσσώρευση τεράστιων ποσοτήτων κολλαγόνου στον διάμεσο πνευμονικό χώρο. Οι υποδοχείς μεμβράνης που είναι υπεύθυνοι για την αναγνώριση των κολλαγόνων και τη μετάδοση σημάτων στα κύτταρα, περιλαμβάνουν 4 μέλη της οικογένειας ιντεγκρινών (integrin) (α1β1, α2β1, α10β1 και α11β1) και 2 μέλη της οικογένειας υποδοχέων δισκοϊδίνης (discoidin domain receptor) (DDR1, DDR2). Άγνωστο παραμένει εάν αυτοί οι 6 υποδοχείς συμβάλλουν ομοίως στην παθογένεση ινωτικών πνευμονικών νόσων.
Σε μελέτη τους οι Bian H et al., έδειξαν ότι το DDR2 mRNA κάνει την πιο σημαντική διαφορά μεταξύ ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF) και υγιών ομάδων. Οι τεράστιες αυξήσεις στις DDR2 πρωτεΐνες παρατηρήθηκαν, επίσης, και σε άλλα είδη ILD εκτός της IPF.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 24/1/2018


Τον Ιανουάριο 2017, η Eiger BioPharmaceutical Inc ξεκίνησε μελέτη φάσης 2 για τη θεραπεία της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης (ΡΑΗ), αξιολογώντας τα αποτελέσματα του ubenimex. Τώρα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης 2, LIBERTY, δεν έδειξαν βελτίωση συνολικά ή σε βασικές υπό-ομάδες για το πρωτεύον τελικό σημείο αποτελεσματικότητας της πνευμονικής αγγειακής αντίστασης (PVR) και για το δευτερεύον τελικό σημείο της απόστασης εξάλεπτου βαδίσματος (6MWD).
H Eiger τόνισε ότι θα διακόψει την ανάπτυξη του φαρμάκου για την ΡΑΗ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 19/1/2018


Σύμφωνα με την Bellerophon Therapeutics έγινε η εγγραφή του πρώτου ασθενούς σε μια κλινική μελέτη Φάσης 2b που αξιολογεί το INOpulse ως μια θεραπεία για την πνευμονική υπέρταση (ΡΗ) σχετιζόμενη με ILD (PH-ILD). Ασθενείς με PH-ILD, καθώς και με ΡΗ σχετιζόμενη με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (PH-ILD), δεν έχουν πρόσβαση σε εγκεκριμένα φάρμακα.
Η μελέτη θα αξιολογήσει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εισπνεόμενου νιτρικού οξειδίου (iNO), ενός αγγειοδιαστολέα, που χορηγείται παλμικά σε ασθενείς με PH-ILD που βρίσκονται σε μακροχρόνια θεραπεία με οξυγόνο και θα το συγκρίνει με ένα εικονικό φάρμακο.
Έρευνες έχουν δείξει ότι το INOpulse μπορεί να βοηθήσει στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων στους πνεύμονες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 17/1/2018


Οι Garcia-Larsen V et al., ερεύνησαν τη σχέση μεταξύ μείωσης πνευμονικής λειτουργίας και διαιτητικών αντιοξειδωτικών για διάστημα 10 ετών από 3 Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο).
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρώην καπνιστές που καταναλώνουν περισσότερα φρούτα, ντομάτες, φυτικά τσάγια και βιταμίνη C μπορούν να ωφεληθούν από πιο αργή μείωση στη μέγιστη εκπνευστική ροή σε 1 δευτερόλεπτο (FEV1) και στη δυναμική ζωτική χωρητικότητα (FVC).

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 17/1/2018


Υψηλότερη έκθεση σε περιβαλλοντική ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης διάμεσων πνευμονικών ανωμαλιών (ILAs) και μεγαλύτερη εξέλιξη των περιοχών του σώματος με υψηλό συντελεστή εξασθένισης (ΗΑΑs).
Μελέτη των Sack C et al., έδειξε ότι η έκθεση σε περιβαλλοντικά νιτρικά οξείδια σχετίζεται με υψηλότερο επιπολασμό ILAs. Μεταξύ μη-Ισπανόφωνων λευκών, η έκθεση σε λεπτή σωματιδιακή ύλη (PM2.5), οξείδια του αζώτου (NOx) και διοξείδιο του αζώτου (NO₂) σχετίζεται με εξέλιξη των HAAs, αλλά υπήρξε και ένδειξη μιας τάσης προς αντίστροφο συσχετισμό μεταξύ υψηλότερων συγκεντρώσεων όζοντος (O₃) και υποκλινικής ILD σε αυτόν τον πληθυσμό.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 17/1/2018


Νεαροί ασθενείς με προχωρημένη ILD είναι πιθανοί υποψήφιοι για πτωματική μεταμόσχευση πνευμόνων. Μελέτη των Ikezoe K et al., έχει σκοπό να εξετάσει τα κλινικά χαρακτηριστικά, τα αποτελέσματα και τους προγνωστικούς παράγοντες σε Ιάπωνες ILD ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση πνευμόνων.
Οι ερευνητές συμπέραναν ότι αυτοί οι ασθενείς είχαν άσχημη έκβαση ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη διάγνωση.
Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF) είχαν άτυπο HRCT μοτίβο. Η απόσταση του εξάλεπτου βαδίσματος σε ILD ασθενείς και ο δείκτης μάζας σώματος (BMI) σε IPF ασθενείς, ήταν ανεξάρτητοι δείκτες πρόγνωσης θνησιμότητας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Ημ. Δημοσίευσης: 10/1/2018


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  • Οι πιο σημαντικές ILDs είναι η σαρκοείδωση, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, οι ILDs που σχετίζονται με συστηματικές νόσους, οι ILDs που οφείλονται σε φαρμακευτική έκθεση,η πνευμονοκονίαση και η πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία.
  • Μόνο 1 στις 3 περιπτώσεις ILD είναι γνωστής αιτιολογίας.
  • Τα ποσοστά επιβίωσης στα 5 έτη κυμαίνονται από 20% για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση έως 100% για την κρυπτογενή οργανούμενη πνευμονία.
  • Τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας είναι περίπου 2,5 ανά 100.000 άτομα ανά έτος και παρατηρούνται στη Σκανδιναβία, Ολλανδία, Ισπανία και στα Βρετανικά νησιά.
  • Η αντιμετώπιση της ILD γνωστής αιτιολογίας είναι η πρόληψη και η διακοπή της έκθεσης. Για την ILD άγνωστης αιτιολογίας, η θεραπεία περιλαμβάνει κυρίως αντι-ινωτικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα.