ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

O παρακάτω πίνακας συγκρίνει τη διανομή των ILDs στα μητρώα των πνευμονολόγων. Τα στοιχεία παρουσιάζονται ως n (%) , εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. RENIA: Registry of Interstitial Pneumopathies of Andalusia, SEPAR: Sociedad Espanola de Neumolia y Cirugia Toracica, IPF: idiopathic pulmonary fibrosis (ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση), IIP: idiopathic interstitial pneumonia (ιδιοπαθής διάμεση πνευμονία), COP: cryptogenic organising pneumonia (κρυπτογενής οργανωτική πνευμονία), BOOP: bronchiolitis obliterans organising penumonitis ( οργανωτική πνευμονίτιδα αποφρακτικής βρογχιολίτιδας ), (C) EP: (chronic) eosinophilic pneumonia (χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία), CTD: connective tissue disease (νόσος συνδετικού ιστού), EG/HX: eosinophilic granuloma/histiocytosis X (ηωσινοφιλικό κοκκίωμα/ιστιοκύττωση Χ), EAA: extrinsic allergic alveolitis (hypersensitivity pneumonitis) (εξωγενής αλλεργική κυψελίτιδα/πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία), #: Goodpasture's, granulomatosis with polyangiitis (Wegener's) (αγγειίτιδα Wegener), Churg-Straus, +: η coal workers pneumonoconiosis (πνευμονοκονίαση των ανθρακωρύχων) εξαιρέθηκε από τα Φλαμανδικά, Ιταλικά και τα SEPAR μητρώα,¶ η ακτινοβολία συμπεριλήφθηκε επίσης στα Ιταλικά και SEPAR μητρώα.

epidemiology table

Πηγή: http://www.erswhitebook.org/chapters/interstitial-lung-diseases/

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  • Οι πιο σημαντικές ILDs είναι η σαρκοείδωση, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, οι ILDs που σχετίζονται με συστηματικές νόσους, οι ILDs που οφείλονται σε φαρμακευτική έκθεση,η πνευμονοκονίαση και η πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία.
  • Μόνο 1 στις 3 περιπτώσεις ILD είναι γνωστής αιτιολογίας.
  • Τα ποσοστά επιβίωσης στα 5 έτη κυμαίνονται από 20% για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση έως 100% για την κρυπτογενή οργανούμενη πνευμονία.
  • Τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας είναι περίπου 2,5 ανά 100.000 άτομα ανά έτος και παρατηρούνται στη Σκανδιναβία, Ολλανδία, Ισπανία και στα Βρετανικά νησιά.
  • Η αντιμετώπιση της ILD γνωστής αιτιολογίας είναι η πρόληψη και η διακοπή της έκθεσης. Για την ILD άγνωστης αιτιολογίας, η θεραπεία περιλαμβάνει κυρίως αντι-ινωτικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα.